خرید نرم افزار سپیدار با قیمت قبل
خرید نرم افزار سپیدار با قیمت قبل
بسته تولیدی سپیدارتولیدی سپیدار
بسته تولیدی سپیدار
سفارش بسته تولیدی

حسابداری

دریافت و پرداخت

تامین کنندگان و انبار تولیدی

مشتریان و فروش

سفارش کار (تولید)

بسته خدماتی سپیدار
سفارش بسته خدماتی

حسابداری

دریافت و پرداخت

مشتریان و فروش خدماتی

بسته بازرگانی سپیدار
سفارش بسته بازرگانی

حسابداری

دریافت و پرداخت

تامین کنندگان و انبار بازرگانی

مشتریان و فروش

فروش پیشرفته

بسته پیمانکاری سپیدار
سفارش بسته پیمانکاری

حسابداری

دریافت و پرداخت

حسابداری پیمانکاری

نرم افزار مالی و حسابداری شرکتی سپیدار

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار، یک اتوماسیون مالی کاملاً یکپارچه با کاربری ساده و پایدار، محصول شرکت سپیدار سیستم آسیا (عضو گروه نام آشنای همکاران سیستم) می باشد.

ساختار این نرم افزار متناسب با فرآیندهای کاری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط طراحی شده است که شامل کلیه سیستم های اصلی چون حسابداری، دریافت و پرداخت، خرید و فروش، حقوق و دستمزد، دارایی ثابت و سفارش کار می باشد.

افزایش دقت و بهره وری دپارتمان مالی و ارائه گزارشات مدیریتی و قانونی، مجموعه حسابداری سپیدار را تبدیل به بهترین راهکار برای مدیریت مالی شرکت ها کرده است.

سفارش بسته های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

سیستم های اصلی نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

 • ثبت و ضبط عملیات انبار و حساب تامین کنندگان
 • ثبت فاکتور خرید کالا و خدمت
 • قیمت گذاری کالاهای انبار به روش میانگین موزون
 • قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
 • قابلیت تعیین نقطه سفارش کالا
 • امکان انبار گردانی
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای انبار
 • ثبت و ضبط کلیه اسناد فروش
 • ثبت و صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
 • امکان تعریف انواع فروش و ثبت اعلامیه قیمت های مرتبط
 • قابلیت تهیه فایل خرید و فروش فصلی
 • قابلیت تهیه انواع گزارشات مدیریتی و نمودارهای عملکرد
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و خزانه
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای فروش
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات کارکنان و حقوق و دستمزد
 • محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات قراردادی
 • محاسبه مالیات حقوق به چهار روش
 • تهیه فایل (دیسکت) بیمه و مالیات با فرمت های مورد تایید دارایی و  تامین اجتماعی مطابق با آخرین تغییرات
 • قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های حضور و غیاب
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای کلیه بانک ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای حقوق و دستمزد
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اموال و دارایی ثابت
 • قابلیت طبقه بندی دارایی ها بر اساس گروه ها و طبقات
 • محاسبه استهلاک برای هر یک از طبقات اموال
 • امکان پلاک گذاری اموال
 • ردیابی ساده تر تحویل گیرندگان دارایی ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای دارایی
 • نرم افزار حسابداری شرکتی کاملا یکپارچه
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات فرآیند تولید
 • قابلیت تعریف روشهای ساخت مختلف محصولات
 • تعریف کالای جایگزین و نسبت جایگزینی در فرمول ساخت
 • کنترل مصرف مواد اولیه بر اساس سفارش
 • محاسبه میزان انحراف از تولید و مصرف
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و سفارش کار
 • گزارش پیش بینی تولید
 • محاسبه ساده و دقیق بهای تمام شده
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای تولید
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات پروژه ها و قراردادهای پیمانی
 • کنترل صورت هزینه ها به تفکیک هر پروژه و مرکز هزینه
 • کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی
 • کنترل ضمانتنامه های بانکی به تفکیک قراردادها
 • تهیه کارت پیمان
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و پیمانکاری
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای پیمانکاری