فرآیند مغایرت گیری بانکی، اساساً به منظور پیدا کردن اقلام ثبت نشده و اشتباهات عملیاتی انجام میگردد. اقلام ثبت نشده میتواند در دفاتر شرکت و یا دفاتر بانک باشد. ازاین رو برای انجام فرآیند مغایرت بانکی در نرم افزار سپیدار سیستم، تهیه هر دو ایتم ضروری است. در ادامه به مراحل مغایرت بانکی سپیدار سیستم جهت رسیدن به مانده واقعی موجودی، پرداخته خواهد شد.

مغایرت گیری بانکی

مغایرت بانکی استقرار سپیدار سیستم

هنگام راه اندازی دریافت و پرداخت سپیدار سیستم لازم است مغایرت بانکی حالت استقرار ثبت گردد. با مراجعه به فرم “مغایرت بانکی” پس از انتخاب استقرار و حساب بانکی، تاریخ مربوطه قابل ثبت میباشد. پس از تکمیل قسمت بالایی فرم، با استفاده از گزینه های “اضافه” و “حذف” اقلام باز دفاتر و بانک قابل ثبت میباشد.

در این وضعیت اقلام باز دفاتر شامل چهار نوع ذیل قابل انتخاب میباشند:

  • حواله
  • پرداخت چک
  • اعلامیه برداشت
  • وصول چک

که در هنگام ثبت مانده باز دفاتر قابل انتخاب میباشد. همچنین میبایست مانده حساب بانکی در قسمت “مانده صورت حساب” پایین فرم اقلام بانک تکمیل گردد.پس از انجام فرآیند، “گزارش مدل ترازنامه ای” در بالای فرم قابل چاپ میباشد.

ثبت دفاتر بانکی در نرم افزار سپیدار

در اولین مرحله از مغایرت بانکی طی دوره سپیدار، لازم است کلیه اقلام دفاتر بانک ثبت گردد. برای این منظور کافی است به منوی دریافت و پرداخت سپیدار و فرم “صورت حساب بانکی” مراجعه شود. ورود اطلاعات در این فرم به دو روش دستی و از طریق اکسل انجام میگردد.

ثبت صورت حساب بانکی سپیدار به صورت دستی

در صورتی گردش بانک در بازه مد نظر زیاد نباشد میتوان دفاتر بانکی را دستی وارد کرد. پس ورود تاریخ و انتخاب حساب بانکی، مانده قبلی حساب و تاریخ آخرین صورت حساب نمایش داده خواهد شد. در این مرحله کافی است با استفاده از کلید “افزودن سطر” گردش حساب را وارد نمود.

ثبت صورت حساب بانکی سپیدار با استفاده از اکسل

دریافت صورت حساب بانکی بصورت فایل اکسل، از طریق بانک مربوطه امکان پذیر است. لذا میتوان با استفاده از کلید “دریافت از فایل اکسل” بالای فرم صورت حساب و انتخاب مسیر فایل، اطلاعات را وارد نمود.

صورت حساب بانکی سپیدار سیستم

مغایرت گیری بانکی طی دوره سپیدار سیستم

با مراجعه به فرم “مغایرت بانکی” و انتخاب حساب بانکی، صورت حساب ثبت شده قابل انتخاب میباشد. با توجه به اینکه مغایرت بانکی بر اساس صورت حساب انجام میشود، گزینه های “تاریخ”، “حذف” و “اضافه” اقلام غیرفعال است. در این مرحله اسناد ثبت شده در سیستم و مانده دفاتر در قسمت بالای فرم مشاهده میشود. همچنین اقلام بانک و مانده آن، از صورت حساب وارد شده قابل مشاهده هستند. نظر به اینکه مغایرت گیری طی دوره انجام میگردد، کلیه اقلام صورت حساب جدید و اقلامی که طی مغایرت های قبلی پاس نشده اند، نمایش داده میشود.

در این مرحله میتوان مغایرت گیری را به دو روش دستی و اتوماتیک ثبت نمود.

مغایرت بانکی اتوماتیک در سپیدار سیستم

با انتخاب گزینه “مغایرت بانکی اتوماتیک” در بالای فرم، میتوان نسبت به تعیین روش مغایرت گیری اقدام نمود. در روش “شماره و مبلغ” اقلام باز بصورت جداگانه کنترل و مواردی که شماره سند و مبلغ برابری دارند با یکدیگر پاس میشوند. این درحالی است که در روش “مبلغ” تنها مبالغ اسناد باز با یکدیگر کنترل میگردد. پس از انجام فرآیند، “گزارش مدل ترازنامه ای” در بالای فرم قابل چاپ میباشد.

مغایرت بانکی سپیدار سیستم

مغایرت بانکی دستی در سپیدار سیستم

در روش دستی سه حالت زیر برای پاس شدن اقلام وجود دارد.

  • اقلام بدهکار و بستانکار دفاتر یا بانک با یکدیگر
  • اقلام بدهکار دفاتر با اقلام بستانکار بانک
  • اقلام بستانکار دفاتر با اقلام بدهکار بانک

برای اینکار کافی است موارد مدنظر انتخاب و گزینه “پاس” بالای فرم انتخاب شود. توجه داشته باشید مجموع اقلام انتخابی دفاتر و صورت حساب باید یکسان باشد. پس از انجام مغایرت گیری، “گزارش مدل ترازنامه ای” در بالای فرم قابل چاپ میباشد.

تعاریف

اقلام باز بدهکار دفاتر: اقلامی  که در بدهکار دفاتر موسسه ثبت شده ولی در صورت حساب معادلی برای آنها وجود ندارد.

اقلام باز بستانکار دفاتر: قلامی که در بستانکار دفاتر موسسه ثبت شده ولی در صورت حساب معادلی برای آنها وجود ندارد.

اقلام باز بدهکار صورت حساب: اقلامی که در بدهکار صورت حساب ثبت شده ولی در دفاتر موسسه معادلی برای آنها وجود ندارد.

اقلام باز بستانکار صورت حساب: اقلامی است که در بستانکار صورت حساب ثبت شده ولی در دفاتر موسسه معادلی برای آنها وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی در مورد مغایرت بانکی سپیدار سیستم و دموی نرم افزار با ما در ارتباط باشید.