در فرآیندهای مالی، شرکتها به دلایل مختلف اسناد حسابداری خود را نهایی میکنند. این اقدام در فرم “تبدیل اسناد موقت به دائم” در منوی حسابداری سپیدار امکان پذیر است. تغییر وضیعت اسناد به دائم میتواند از خطاها و تغییرات ناخواسته جلوگیری کند. اما ممکن است پس از قطعی کردن اسناد به دلایلی چون

  • وجود خطایی که پیشتر دیده نشده
  • عدم تطابق حسابها
  • ویرایش مجدد اسناد
  • و….

شرکت تمایل به بازگرداندن اسناد به حالت موقت – قابل ویرایش داشته باشد. برای تغییر وضعیت اسناد، یا بخشی از آنها در نرم افزار سپیدار به این صورت عمل میکنیم.

قدم اول بررسی وضعیت اسناد حسابداری در نرم افزار سپیدار:

با مراجعه به فرم “تبدیل اسناد موقت به دائم” در منوی حسابداری نرم افزار سپیدار، شماره و تاریخ آخرین سند دائم قابل مشاهده است.

قدم دوم تغییر وضعیت اسناد حسابداری در نرم افزار سپیدار :

در این مرحله درصورتی که بخواهیم کلیه اسناد به حالت موقت بازگردند، در گزینه “تا شماره” عدد صفر را وارد میکنیم. کافی است ایکون “تبدیل به دائم” به شکل قفل در بالای فرم را انتخاب شود. با مشاهده پیغام “هیچ سندی در وضعیت دائم نیست” کلیه اسناد به حالت موقت بازگشته اند.

همچنین اگر بخواهیم اسناد تا یک شماره خاص (مثلا ۵۰) دائم بمانند و اسناد مابعد موقت باشند، کافی است عدد ۵۰ در گزینه “تا شماره” وارد شود. با دریافت پیغام “تعداد … سند در وضعیت دائم هستند” تبدیل اسناد دائم به موقت موفقیت آمیز بوده است.

وضعیت اسناد حسابداری نرم افزار سپیدار

توجه داشته باشید

اگر سند اختتامیه و افتتاحیه پس از اسناد صادر شده باشد، کافی است مراحل از انتها به ابتدا پیموده شود. به اینصورت که ابتدا سند افتتاحیه در سال جدید و سپس سند اختتامیه حذف گردد و پس از آن وضعیت اسناد بصورت موقت درآید.

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی در مورد وضعیت اسناد حسابداری در نرم افزار سپیدار و دموی نرم افزار با ما در ارتباط باشید.