با هدف کنترل کمی و کیفی کالاها و موجودی، شرکت ها سالیانه دست کم یک بار اقدام به انبارگردانی میکنند. همچنین با توجه به اینکه موجودی تاثیر بسزایی در سود و زیان یک بنگاه اقتصادی دارد، لازم است کسری و اضافی انبار بصورت صحیح ثبت گردد. علیرغم زمانبر بودن، فرآیند انبارگردانی سپیدار سیستم در ۵ مرحله ساده قابل ثبت است.

انبارگردانی سپیدار سیستم

ثبت اطلاعات اولیه انبارگردانی در سپیدار سیستم

با ورود به فرم انبارگردانی در منوی تامین کنندگان انبار، ابتدا لازم است اطلاعات ذیل به درستی وارد شود.

  • انبار مد نظر
  • مسئول انبارگردانی
  • تاریخ انبارگردانی
  • حداقل موجودی

لازم به ذکر است ورود تاریخ انبارگردانی الزامی است، که در صورت خالی بودن این فیلد سیستم بصورت خودکار تاریخ روز جاری را وارد میکند. همچنین با تعیین حداقل موجودی میتوان حداقل میزان موجودی کالا جهت شرکت در انبارگردانی را مشخص کرد. برای مثال در صورتی که حداقل موجود ۱۰ در نظر گرفته شود، تنها کالاهایی که موجودی آنها از ۱۰ واحد اصلی بیشتر است در انبارگردانی خواهند آمد.

با ورود اطلاعات اولیه، با استفاده از گزینه “انتخاب بر اساس حداقل موجودی” یا کلید Ctrl+Ins اقلام انبارگردانی بصورت خودکار وارد فرم خواهند شد. در صورت تمایل به اضافه یا کم کردن کالا به فهرست میتوان از گزینه های “افزودن و حذف قلم به رسید” در پایین فرم  استفاده کرد.

توجه شود در صورتی که کالا دارای عامل ردیابی باشد، اطلاعات آن نیز قابل ثبت است.

صدور تگ انبارگردانی سپیدار سیستم

پس از تعیین کالا جهت شمارش، تگ انبار گردانی با استفاده از گزینه “صدور تگ” قابل استفاده میباشد. با استفاده از این گزینه، علاوه بر تخصیص شماره به هر کالا، گزارش تگ انبارگردانی قابل چاپ است.

شمارش کالا

با صدور تگ، ورود اطلاعات مربوط شمارش کالا امکان پذیر است. در فرم انبارگردانی به تفکیک هر کالا میتوان مقدار اصلی (و فرعی) شمارش شده را وارد نمود.

تایید شمارش کالا

در صورت ورود موجودی شمارش شده، گزینه “تایید شمارش” در بالای فرم انبارگردانی سپیدار، فعال خواهد گردید. یکی از کاربردهای این گزینه، نظارت بر فرآیند انبارگردانی است. برای مثال متصدی انبار با دسترسی محدودتر به این فرم اقدام به ثبت شمارش مینمایند و مدیر بالا دستی موجودی شمارش شده را تایید مینماید. از طرفی لازم به ذکر است با تایید شمارش کالا، امکان ثبت سند انبار در تاریخی قبل از انبارگردانی، امکان پذیر نخواهد بود.

صدور سند کسری و اضافه انبارگردانی سپیدار سیستم

در آخرین مرحله کافی است برای انبارگردانی انجام شده، سند کسری و اضافه صادر گردد. برای این منظور، گزینه ” صدور سند کسری” قابل استفاده میباشد. با انتخاب این گزینه کافی است حساب معین کسری انبار انتخاب گردد. به همین صورت با استفاده از گزینه “صدور سند اضافی” در بالای فرم انبارگردانی و انتخاب حساب معین مربوطه، سند صادر خواهد شد.

نکته: انتخاب حساب معین کسری و اضافی، به کدینگ حسابداری و نحوه صدور آن بستگی دارد. برای این سند میتوان از حسابهایی چون “کنترل مواد” و “کسری و اضافات انبار” استفاده کرد.

نکته: جهت صدور سند حسابداری کسری، لازم است قیمت گذاری اسناد انبار انجام شده باشد.

نکته: جهت صدور سند حسابداری اضافی، لازم است فی بصورت دستی وارد شود.

فرم انبارگردانی سپیدار سیستم

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی در مورد انبارگردانی سپیدار سیستم و دموی نرم افزار با ما در ارتباط باشید .