نرم افزار پیمانکاری سپیدار سیستم با قابلیت های جدید از سوم اردیبهشت ماه به بازار عرضه شد . در این نرم افزار با در نظر گرفتن پیمانکاران جز می توان قرارداد ها را کنترل کرد . شرکت های پیمانکار میتوانند با خرید این نرم افزار از قابلیت های جدید بهره ببرند .

فرآیند حسابداری پیمانکاری سپیدار

در این نرم افزار با تعریف پروژه و تکمیل قرارداد میتوان اقدام به ارائه صورت وضعیت نمود . با ثبت صورت هزینه مربوط به هر قرارداد گزارش هر پروژه را به تفکیک بررسی نمود . همچنین در جریان ضمانتنامه های ارائه شده نیز بود.

تغییرات نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار

در نسخه جدید حسابداری پیمانکاری سپیدار فرم های مناقصه، ضمانتنامه و قرارداد پیمانکاران دسته دو قابل دسترسی میباشند . امکان ثبت مناقصات و هزینه های مربوطه (به عنوان فاکتور خرید خدمت) در پیمانکاری سپیدار مهیا شده است . امکان ثبت انواع ضمانتنامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و . . . اضافه شده است . که این ضمانتنامه ها میتواند بصورت اسناد بانکی، چک، سند ملکی و . . . در نرم افزار ثبت شود . همچنین تمام ضمانتنامه های دریافتی و ارائه شده قابل کنترل و گزارشگیری هستند .

نمایه امکانات نرم افزار پیمانکاری 

امکانات فرم مناقصه

 • ثبت انواع مناقصه و اطلاعات مربوط به آن
 • ثبت هزینه های مربوط به شرکت در مناقصه و …
 • ثبت ضمانتنامه مربوط به شرکت در مناقصه

امکانات فرم ضمانتنامه

 • امکان ثبت انواع ضمانتنامه دریافتی و پرداختی
 • امکان تعیین نوع ضمانتنامه، چک، اسناد بانکی، اسناد ملکی، سفته
 • امکان انجام عملیات بر روی ضمانتنامه تقلیل، تمدید و آزادسازی

امکانات فرم قرارداد

 • انعقاد و ثبت قراراداد پیمانکاران دسته دو
 • اعمال تمام قواعد قانونی مربوط به قرارداد
 • ارائه گزارش از تمامی قرارداد ها

دیگر امکانات پیمانکاری سپیدار

 • امکان ثبت فهرست بها (دستی و اتوماتیک)
 • امکان ثیت مفاد قرارداد
 • امکان ثبت پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها
 • امکان ثبت متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای قرارداد
 • امکان تسهیم هزینه ها
 • و . . .

سفارش محصول و کسب اطلاعات بیشتر

جهت سفارش نرم افزار پیمانکاری سپیدار و با کسب اطلاعات بیشتر، کافیست با ما در تماس باشید .