جهت صدور سند حسابداری نرم افزار سپیدار ، لازم است با انواع شماره گذاری آن بهتر آشنا شد. شماره های موجود بعداً به منظور گزارش گیری بهتر بسیار کاربردی خواهند بود.

در یک سند سپیدار سیستم شماره های ذیل موجود هستند .

  • شماره عطف
  • شماره سند
  • شماره روزانه
  • شماره فرعی

برخی شماره ها بصورت سیستمی و برخی به دلخواه کاربر ثبت خواهند شد که در ادامه به آنها میپردازیم.

سند حسابداری نرم افزار سپیدار

شماره عطف در سند حسابداری نرم افزار سپیدار

با صدور هر سند حسابداری، یک شماره عطف به آن اختصاص می یابد. شماره عطف توسط کاربر قابل تغییر نیست و با حذف سند، حذف خواهد شد.

نکته: در صورتی که هیچ سند حسابداری از سیستم حذف نشود، شماره عطف و شماره سند برابر خواهند بود.

به کمک شماره عطف میتوان ترتیب ورود اسناد در سیستم را پیگیری کرد. درصورت تمایل میتوان در منوی تنظیمات نمایش در روکش سند حسابداری را غیر فعال نمود.

تنظیمات حسابداری سپیدار

شماره سند حسابداری نرم افزار سپیدار

شماره سند حسابداری در زمان صدور سند برابر با شماره عطف صادر میگردد. در صورت تمایل کاربر میتواند بصورت دستی این شماره را وارد کند. پس از حذف یک سند میتوان شماره آنرا به سند دیگری اختصاص داد.

همچنین در منوی تنظیمات میتوان روش شماره گذاری و سند حسابداری را تعیین کرد.

روش شماره گذاری

در نهایت با شماره گذاری مجدد اسناد میتوان ترتیب و شماره اسناد را جهت گزارشات قانونی اصلاح کرد.

در ادامه این پست به نحوه شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری در نرم افزار سپیدار اشاره خواهد شد .

شماره روزانه در سند حسابداری نرم افزار سپیدار

شماره روزانه نشان دهنده ترتیب صدور اسناد در هر روز میباشد. این شماره بصورت سیستمی صادر میشود. مبنای شماره گذاری مجدد اسناد در تاریخ های برابر، شماره روزانه سند است.

همچنین در گزارشات امکان فلیتر اسناد با شماره روزانه های یکسان وجود دارد . (برای مثال اولین سند صادر شده در تاریخ های متفاوت.)

شماره فرعی در سند حسابداری نرم افزار سپیدار

شماره فرعی در اختیار کاربر است . به نحوی که ورود یا خالی گذاشتن آن خللی در صدور سند ایجاد نمیکند. ویژگی این شماره قابلیت تکرار پذیری آن است . به کمک این شماره میتوان اسناد را دسته بندی کرد.

برای مثال برای هر پروژه یک شرکت یک کد بعنوان شماره فرعی در نظر گرفت. از این شماره میتوان بعنوان سری سند استفاده کرد . با ثبت این شماره میتوان گزارشات جزیی از اسناد مالی دریافت کرد.

شماره گذاری مجدد اسناد

پس صدور و حذف اسناد، میتوان شماره اسناد حسابداری را مجدداً مرتب کرد. برای این کار کافی است در منوی حسابداری، شماره گذاری مجدد اسناد را انتخاب نمایید. با انجام این عملیات شماره اسناد به ترتیب تاریخ و شماره روزانه مرتب خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیاز به راهنمایی جهت صدور سند حسابداری با ما در ارتباط باشید .