با شروع سال مالی جدید لازم است شرکت ها اقدامات لازم برای بستن حسابهای سال گذشته را انجام دهند . این عملیات در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم به راحتی قابل انجام است .

اگر از این نرم افزار استفاده میکنید برای ثبت عملیات سال جدید الزامی به بستن کامل سال گذشته ندارید . کافی است سیستم خزانه و انبار را بسته تا چکها و مانده ها به سال بعد انتقال پیدا کند . همچنین اگر سیستمهای اشاره شده را خریداری نکرده اید کافی ست به مرحله بعد مراجعه کنید .

عملیات پایان سال سپیدار همکاران سیستم

مراحل عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار سیستم

مرحله اول : تنظیمات عمومی سپیدار همکاران سیستم

در قسمت تنظیمات، سال مالی جدید را ایجاد کنید .

سال مالی جدید

مرحله دوم : دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

برای بستن سیستم دریافت و پرداخت سیپدار باید اطمینان داشت که برای تمام عملیات ها سند حسابداری صادر شده باشد . در صورت مغایرت ، باید کنترل شود که برای تمام رسیدهای دریافت و اعلامیه های پرداخت سند حسابداری صادر شده باشد . همچنین ممکن است سندی بصورت دستی در حسابداری صادر شده باشد که باید حذف و از ماژول مربوطه صادر گردد .

حال با مراجعه به ماژول شرکت، قسمت عملیات پایان سال میتوان اقدام به بستن سیستم خزانه کرد . با انتخاب سیستم دریافت و پرداخت روی ایکون قفل کلیک کنید .

عملیات پایان سال

مرحله سوم : مشتریان و فروش سپیدار همکاران سیستم

ابتدا باید کنترل شود برای تمام فاکتورهای فروش سند خروج از انبار صادر شده باشد . این گزارش از طریق  فعالیتهای روز ، فاکتورهای تحویل نشده قابل دسترسی است .

همچنین باید برای تمام خروج از انبارهای نوع فروش فاکتور صادر شده باشد . از طریق گزارش فعالیتهای روز ، خروج انبارهای بدون فاکتور این موضوع کنترل شود .

اگر برای تمام موارد ذیل سند حسابداری صادر شده باشد میتوان اقدام به بستن سیستم فروش کرد .

  • فاکتورهای فروش
  • برگشت از فروش
  • اعلامیه های بدهکار و بستانکار

کافی است مجدد به قسمت شرکت ، عملیات پایان سال مراجعه و سیستم فروش را بسته شود .

مرحله چهارم: انبار سپیدار همکاران سیستم

پس از ثبت انبارگردانی و قیمت گذاری اسناد انبار ، باید کنترل شود برای فرمهای ذیل سند حسابداری صادر شده باشد .

  • رسیدهای انبار
  • خروج های انبار
  • فرم های برگشت

مانند مراحل قبل ، با مراجعه به عملیات پایان سال ، نسبت به بستن کلیه انبارها اقدام گردد .

مرحله پنجم: حسابداری سپیدار همکاران سیستم

در آخرین مرحله اقدامات ذیل به ترتیب انجام گردد .

صدور سند تسعیر ارز

در صورت استفاده از سیستم ارزی سپیدار همکاران سیستم ، باید سند حسابداری تسعیر ارز صادر شود . با مراجعه به فرم مربوطه در ماژول حسابداری و مشخص کردن معین مربوطه حسابهای تسعیرپذیر قابل بازخوانی هستند . بالای همین فرم ایکون صدور سند تسعیر ارز قابل مشاهده است .

صدور سند تسعیر ارز

بستن حسابهای سود و زیانی

با تعیین معین مقصد میتوان به بستن حسابهای سود و زیانی اقدام نمود . باید توجه داشت که مانده این حسابها صفر شده باشد .

بستن حسابهای سود و زیانی

نکته : معین مقصد مشخص میکند که درآمد و هزینه ها کجا بروند .

نکته : میتوان برای حسابهای مختلف جداگانه سند صادر نمود .

شماره گذاری مجدد اسناد

بواسطه حذف اسناد در طول سال و عدم رعایت ترتیب ورود، ممکن است شماره اسناد حسابداری مرتب نباشد . لذا لازم است با مراجعه به قسمت حسابداری سپیدار همکاران سیستم ، شماره اسناد را مرتب نمود.

تبدیل اسناد موقت به دائم

در منوی مربوطه در قسمت حسابداری میتوان اسناد را بر حسب تاریخ یا شماره قطعی نمود . بدیهی است پس از تغییر وضعیت اسناد به حالت دائم امکان تغییر یا حذف سند وجود ندارد .

تبدیل اسناد موقت به دائم

نکته : این فرآیند را میتوان در طول سال بصورت مقطعی انجام داد . به همین خاطر تبدیل اسناد دائم به موقت نیز امکان پذیر است .

نکته : در صورت نیاز به بازگرداندن اسناد از حالت دائم به موقت این مطلب را مطالعه بفرمایید.

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

برای این کار لازم است ابتدا سند اختتامیه در سال مالی قبل صادر گردد . با مراجعه به منوی مربوطه و انتخاب تاریخ سند، میتوان سند اختتامیه را صادر نمود . همچنین توجه داشته باشید صدور سند افتتاحیه در سال مالی جدید صورت پذیرد .

سند اختتامیه و افتتاحیه

با انجام این مراحل عملیات پایان سال در سیستم تکمیل و نهایی خواهد شد . همچنین در صورتی که در طول دوره اسناد صادر شده باشند این فرآیند در کوتاه ترین زمان انجام خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جلسه دموی نرم افزار سپیدار با ما در ارتباط باشید .