تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و ارائه آن به اداره دارایی، یک از وظایف مهم مؤدیان مالیاتی است . در این مقاله نحوه تنظیم آن به کمک نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم میپردازیم . در این نرم افزار حسابداری گزارش دفاتر بر اساس اسناد حسابداری و اسناد کل موجود است .

تنظیم دفاتر به کمک حسابداری سپیدار سیستم

تنظیم دفاتر قانونی بر اساس اسناد حسابداری سپیدار سیستم

تبدیل اسناد موقت به دائم

پس از صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به دوره مالی، اسناد باید به حالت دائم درآیند . برای اینکار با مراجعه به فرم مربوطه در منوی حسابداری، باید اسناد قطعی گردند .

تبدیل اسناد موقت به دائم سپیدار همکاران سیستم

گزارش دفاتر حسابداری سپیدار سیستم

با مراجعه به منوی شرکت، در فرم گزارش ساز، گزارش دفاتر روزنامه و کل قابل دسترس است.

گزارش دفتر روزنامه حسابداری سپیدار سیستم

با اجرای گزارش کافی است تاریخ ابتدا و انتهای دوره انتخاب گردد، سپس بسادگی نسبت به تحریر دفتر اقدام گردد.

تنظیم دفاتر قانونی بر اساس اسناد کل

صدور سند کل

پس از قطعی نمودن اسناد، در فرم صدور سند کل منوی حسابداری، نحوه صدور سند کل قابل انتخاب است .

صدور سند کل حسابداری سپیدار سیستم

گزارش دفاتر

مانند حالت قبل، در فرم گزارش ساز، گزارش دفاتر روزنامه و کل قابل دسترس است.

گزارش دفتر روزنامه بر اساس سند کل حسابداری سپیدار سیستم

نکته: در صورتی که گزارش دفاتر بر اساس اسناد کل باشد، روکش اسناد نیز باید بر همین مبنا باشد.

گزارش صورتهای مالی

با حسابداری سپیدار سیستم ، در فرم گزارش ترازها ، براحتی میتوان انواع گزارشات صورتهای مالی را دریافت کرد . گزارش ترازنامه و صورت سود و زیان در بازه زمانی دلخواه قابل دسترسی است .

گزارش ترازنامه سپیدار

همچنین در فرم گزارش دفاتر در سطوح مختلف میتوان اقدام به گزارشگیری نمود.

گزارش دفاتر سپیدار

توجه داشته باشید پیش از گزارشگیری باید ارتباط حسابهای معین و سرفصلهای ترازنامه را برقرار نمود . برقراری ارتباط حسابهای معین با سرفصلها در فرم درختواره حسابها، با استفاده از ایکون پوشه آبی رنگ امکان پذیر است .

ارتیاط حسابهای معین و سرفصلهای ترازنامه

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جلسه دموی حسابداری سپیدار سیستم با ما در ارتباط باشید .